STK

Předseda Soutěžně technické komise: Mgr. Petr Šindelář

Statut řídícího pracovníka – .pdf
Zpráva Technického delegáta nebo Řídícího soutěže – pdf

 Soutěžní brožury LKAS