ŠKOLENÍ

Pozvánka na školení 2. třídy 2021 -Turnov

Pozvánka na seminář 2. a 3. tř. 2021 – Turnov

Třídní knihy

Z veškerých školících akcí pro rozhodčí Libereckého krajského atletického svazu jsou vyhotovovány záznamy formou třídních knih. Za vyplnění třídní knihy odpovídá vedoucí školící akce. Tento dokument, včetně údajů o účastnících, musí být celý kvůli čitelnosti pořízen na PC. Vedoucí školící akce zajišťuje, aby třídní kniha byla zaslána e-mailem do 7 dnů po realizaci školení nebo semináře těmto funkcionářům :

– vedoucímu úseku evidence Karlu Hoferkovi (karel.hoferek@seznam.cz) – vedoucímu úseku školení Bořivoji Všetečkovi (b.vsetecka@seznam.cz) – předsedovi komise rozhodčích LKAS Zbyňku Budínskému (zbynek.budinsky@seznam.cz)

Zmíněná třídní kniha je pak následně zaslána vedoucím úseku evidence KR LKAS komisi rozhodčích Českého atletického svazu.