DELEGACE

Na všechny závody, které jsou organizovány a řízeny sportovní komisí Libereckého krajského atletického svazu provádí komise rozhodčích LKAS delegace hlavních rozhodčích, případně i jejich zástupců – instruktorů. Tyto delegace lze v některých případech rozšířit i o další funkcionáře sboru rozhodčích, jako jsou např. vrchníci, rozhodčí vykonávající speciální funkce apod.

Komise rozhodčích sleduje účast delegovaných rozhodčích a vypracování zpráv hlavních rozhodčích a instruktorů, které shromažďuje.

HR a ZHR+I vypracované zprávy zasílají do 7 dnů po uskutečnění závodů elektronicky na e-mailovou adresu : frant.parys@post.cz

Komise rozhodčích vyhodnocuje zprávy delegovaných hlavních rozhodčích a instruktorů a vyvozuje závěry z nedostatků, vyplývajících jak ze zpráv, tak i z jejich vlastní činnosti.

Při provádění delegací respektuje KR jmenování nebo delegování rozhodčích, které provedla KR ČAS. Obdobně platí, že oddíly nebo kluby, kterým bylo svěřeno technické uspořádání závodů, respektují delegace rozhodčích, které provedla krajská komise rozhodčích.

Delegace rozhodčích 2018 – II. část

V této době delegované rozhodčí obsahuje soutěžní brožura Libereckého krajského atletického svazu pro rok 2018. V roce 2019 budou zveřejněni delegovaní HR a ZHR i na webu LKAS.