ADRESÁŘ ODDÍLŮ

V Libereckém krajském atletickém svazu je 23 oddílů a klubů s 4892 evidovanými členy.