ZÁPISY Z PORAD KR

 

Zápis č. 3 z jednání KR LKAS

Zápis číslo 01/2018

z jednání komise rozhodčích Libereckého krajského atletického svazu, které se uskutečnilo

v sobotu 20. ledna 2018 v prostoru klubovny v Atletické hale v Jablonci nad Nisou.

—————————————————————————————————————–

Přítomni : František Párys, Petr Stojanov, Jindřich Šulc, Bořivoj Všetečka,

Omluveni : Zbyněk Budínský, Karel Hoferek, Ladislav Kubíček

Ke své nepřítomnosti by se měli vyjádřit :

Miroslav Gregor, Karel Tulach, Kateřina Nohýnková, Alena Svitáková.

————————————————————————————————————————————————————————–

Poznámka : Termín porady byl zvolen na sobotu tak, aby nezasahoval do pracovního dne.

Pracovní den nevyhovoval některým členům komise. Byla proto vybrána sobota

20. ledna. Zde byl velký časový prostor před později konaným mezinárodním

mítinkem „Jablonecká hala ´2018“. Členům komise byla nabídnuta možnost

rozhodovat na mítinku nebo možnost získat zdarma vstupenku na tyto závody.

S ohledem na náhlou zdravotní indispozici předsedy komise (odvoz do nemoc-

nice) řídil poradu komise Bořivoj Všetečka, který vhledem k omluvám členů KR,

kteří měli referovat v jednom z bodů porady, včas posunul začátek jednání až na

14. hodinu a logicky zredukoval program porady. Do Jablonce přijel i Ing. Petr

Stojanov. Došlo ale k nějakému nedorozumění a nepodařilo se mu Bořivoje

Všetečku kontaktovat. Za to se mu B. Všetečka omlouvá. Cestovné všem, kteří do

Jablonce přijeli, bude vyrovnáno při první příležitosti.

Překvapením byla skutečnost, že někteří členové KR LKAS se na jednání neomlu-

vili. Ocenil bych, kdyby to učinili dodatečně.

Program : 1. Kontrola plnění úkolů z předchozích porad (dle zápisu)

2. Sestavení plánu školící činnosti pro rok 2018 B. Všetečka 3. Delegace HR, ZHR+I a ST pro krajské soutěže v roce 2018 J. Šulc 4. Evidence rozhodčích a nové průkazy pro rozhodčí K. Hoferek 5. Informace z úseku jubileí a oceňování rozhodčích K.Nohýnková 6. Návrh plánu schůzovní činnosti pro rok 2018 Z. Budínský 7. Různé přítomní

01 – Kontrola úkolů z porady číslo 04/2017 a předchozích porad :

Plnění úkolů je uvedeno v originálech textu, který obdrželi příslušní členové komise rozhodčích LKAS.

02 – Sestavení plánu školící činnosti pro rok 2018

S ohledem na nepřítomnost členů komise rozhodčích z několika okresů nebyl tento bod na poradě projednáván. Aby nedošlo k zdržení v této oblasti, předkládám členům komise návrh na plán školící činnosti, který je přiložen k tomuto zápisu. Tento návrh budeme propracovávat do konečné podoby při osobních setkáních a e-mailovou korespondencí v měsíci únoru 2018.

03 – Delegace HR, ZHR+I a ST pro krajské soutěže v roce 2018

Přítomní, za vedení vedoucího úseku delegací Jindřicha Šulce, sestavili delegace HR, ZHR+I a ST na krajské soutěže na dráze a na přespolní běh v roce 2018. Po jednání s předsedou STK

Petrem Šindelářem byly provedeny změny, které se týkají okresu Jičín.

04 – Evidence rozhodčích a nové průkazy pro rozhodčí

Pro nepřítomnost omluveného Karla Hoferka, vedoucího úseku evidence, byl bod přesunut na jednání příští porady KR. Nutné záležitosti budou korespondovány e-maily.

05 – Informace z úseku jubileí a oceňování rozhodčích

Pro nepřítomnost Kateřiny Nohýnkové nebyl bod projednán.

06 – Návrh plánu schůzovní činnosti pro rok 2018

Předkládám pro Vaši představu návrh plánu schůzovní činnosti, a to alespoň v hrubých rysech. Na konkrétnostech se domluvíme na příští poradě KR LKAS.

1. porada sobota 20. ledna 2018 Jablonec nad Nisou – Atletická hala

2. porada sobota 19. května 2018 Liberec – budova ČUS, Jablonecká ul.

3. porada září 2018 Turnov – tribuna stadionu AC Turnov

4. porada listopad 2018 Mladá Boleslav – stadion klubovna

07 – Různé

*** František Párys se stává vedoucím úseku vyhodnocování zpráv HR a instruktorů.

Je třeba mu zasílat do 7 dnů po realizaci závodů zprávu HR a ZHR+I.

Adresa : F.P., Klášterského 255/12 e-mail : frant.parys@post.cz, m : 732 746 808

Z halové sezony se zaslání zpráv týká :

HR Všetečka Bořivoj……………….13.- 14.1.2018 KP ve vícebojích

HR Kudlička Jiří……………………27.1.2018 KP mužů a žen

HR Jasanský Ladislav………………28.1.2018 KP nejmladšího žactva

HR Šulcová Božena…………………3.2.2018 KP juniorů, dorostu a st. žactva

HR Šulc Jindřich…………………….10.32.2018 KP v běhu na 3000 m (MKL)

HR Párys František………………….17.2.2018 KP mladšího žactva

ZHR+I Šembera Ivan ……………….13.- 14.1.2018 KP ve vícebojích

ZHR+I Párys František …………….27.1.2018 KP mužů a žen

ZHR+I Budínský Zbyněk ………….3.2.2018 KP juniorů, dorostu a st. žactva

*** Jednotlivé okresy se pokusí zajistit účast cca 1 až 2 rozhodčích na semináři vážení a

měření náčiní, který pořádá úsek školení KR ČAS. Musí to být minimálně rozhodčí 2.

třídy a takoví, kteří funkci vážení a měření náčiní budou skutečně provádět. Lze toto

doporučit starším rozhodčím. Očekává se zejména účast rozhodčích z Turnova, kde je

pořádán přední atletický mítink. Kraji bude přidělena originální měřící souprava, která

bude putovní pro významnější závody v rámci LKAS (M-ČR, 1. a 2. liga, Memoriál

Ludvíka Daňka, baráže apod.)

Úkoly z porady číslo 01/2018 a zbylé úkoly z porad roku 2017 :

02/07-011 Opětovně v komisi rozhodčích atletického oddílu TJ LIAZ Jablonec projednat bod

číslo 7 z březnové schůze KR LKAS (nedostatky na stadionu Střelnice) a docílit

nápravy stávající situace. Jde zejména o klec pro hod kladivem a diskem. Úkol

nesplněn. Předseda KR LKAS iniciativně po informaci o smrtelném zranění roz –

hodčího při halových závodech v Praze písemným způsobem vyzval členy výboru

atletického oddílu TJ LIAZ k tomu, aby vyvolali jednání s vedením organizace

SPORT s.r.o. Jablonec n.Nis. s cílem dostat do souladu s pravidly atletiky sektor

pro vrh koulí v jablonecké hale a klec pro hod kladivem a diskem na stadionu

Střelnice. Dopis obdržel i M. Michalský.

Zajistí : B. Všetečka Spolupráce : J. Šulc – Str. 3 –

NT : 15.04.2017 NT : 14.1.2018 NT : 14.3.2018

02/03-004 Zaslat vedoucímu úseku školení KR LKAS informaci kdy bude uskutečněn

v roce 2017 (2018) v Jičíně seminář rozhodčích 2. a 3. třídy.

Zajistí : B. Všetečka ve spolupráci s V. Jenčkem NT : 15.11.2017

NT : 15.02.2018

02/03-005 Zaslat vedoucímu úseku školení KR LKAS informaci kdy bude uskutečněno

v roce 2017 (2018) na Šluknovsku školení rozhodčích 2. a 3. třídy.

Zajistí : L. Kubíček Termín : 15.05.2017 NT : 15.11.2017

Úkol odebrán.

Nově zajistí : Z. Budínský T : 15.2.2018

04/07-017 V komisi rozhodčích atletického oddílu TJ LIAZ Jablonec projednat problematiku

dopadiště ve vrhu koulí, kde místo 4 m vysoké sítě je instalována síť vysoká pouze

cca 2,5 m. Současný stav neodpovídá pravidlům atletiky a je vysoce nebezpečný se

všemi důsledky.

Zajistí : J. Šulc Spolupráce : B. Všetečka T : 10.12.2017

NT : 14.03.2018

V Jablonci n.N. 30.01.2018 Zapsal : Zbyněk Budínský

Rozdělovník : – členové komise rozhodčích LKAS

  • R. Málek, předseda VV-LKAS

  • oddíly a kluby LKAS

  • J. Macek, Sdružení přátel jablonecké chůze

  • M. Opavská, KR ČAS – administrativa